Eta Gamma Chapter of

Delta Sigma Theta Sorority, Inc

P.O. Box 914

Manhattan, Kansas 66505

Send a Message!

  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle